Zorgbegeleiding Uniek

Zorgbegeleiding Uniek is een begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een rugzakje en/of hulpvraag. De naam Zorgbegeleiding Uniek is voorgekomen uit de gedachte ‘iedereen is uniek’. Om die reden biedt de organisatie passend maatwerk welke op een goede manier aansluit bij de cliënten. Aangezien iedereen uniek is en veranderende behoeften heeft, kijkt de organisatie op een flexibele wijze naar waar er passend hulp kan worden geboden op begeleidingsniveau.

Passend aanbod bestaat uit groeps- en/of individuele begeleiding die geboden wordt op de locatie van Zorgbegeleiding Uniek en/of bij de zorgvrager thuis. Tijdens deze begeleiding wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld sociale vaardigheden, emotieregulatie, het zelfbeeld, schoolvaardigheden en/of zelfredzaamheid etc. De cliënt staat centraal en er wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de cliënt en zijn/haar eigen omgeving.

Zorgbegeleiding Uniek
Wie zijn wij?
Zorgbegeleiding Uniek

Kwaliteit

Zorgbegeleiding Uniek houdt de kwaliteit van de begeleiding op orde en breidt dit uit door middel van het volgen van cursussen. Dit om nieuwe inzichten te krijgen en hiermee de cliënt en het systeem te kunnen verreiken. Met deze kennis wordt er een zo passend mogelijk aanbod gecreëerd. De medewerkers van de organisatie zijn geschoold in Rots en Water, Brainblocks, Girlstalk en in de RET-training. Tevens werkt Zorgbegeleiding Uniek alleen met gediplomeerd personeel. Het HBO geschoold personeel is SKJ geregistreerd.

Zorgbegeleiding Uniek is HKZ gecertificeerd en voldoet zo aan de kwaliteitsnormen in de zorg.

Bekijk ons team

Missie

Zorgbegeleiding Uniek is de specialist op het gebied van het bieden van maatwerk (individuele en groepsbegeleiding) voor kinderen en jong volwassenen met een rugzakje en/of een hulpvraag op begeleidingsgebied bij onderwijs- en levensvraagstukken.

Zorgbegeleiding Uniek
Zorgbegeleiding Uniek

Visie

 • Iedere cliënt staat centraal binnen Zorgbegeleiding Uniek en mag zich ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo. Positieve leersituaties worden gecreëerd zodat de cliënt vanuit succeservaringen zichzelf ontwikkelt. Iedere cliënt heeft een eigen persoonlijk plan waar vanuit wordt gewerkt. De ervaringen van de cliënt worden meegenomen in de cliëntenraad die een keer per kwartaal wordt gehouden.
 • Onze medewerkers zijn professioneel, zeer betrokken, betrouwbaar en hebben begrip en respectvoor iedere cliënt en zijn/haar eigen omgeving. Zij bieden de sleutel naar succes. Er wordt tweemaal per jaar intervisie gehouden onder de medewerkers ter bevordering van de deskundigheid en om (ethische) dilemma’s bespreekbaar te maken.
 • Zorgbegeleiding Uniek waarborgt stabiliteit door vaste ankers, rituelen, structuren en een dagprogramma. Hierdoor wordt een veilige omgeving gecreëerd voor de cliënt waar hij/zij de ruimte voelt om zich te ontwikkelen. Dit wordt geboden door vaste roosters van het personeel, individuele picto schema’s voor de cliënt waarin een vast dagprogramma staat.
 • Zorgbegeleiding Uniek staat voor innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Zorgbegeleiding Uniek streeft ernaar dat iedere cliënt het recht krijgt om te mogen functioneren in de maatschappij. Nieuwe innovaties worden in de gaten gehouden en Zorgbegeleiding Uniek stimuleert de cliënt om deel te nemen in de maatschappij. Dit wordt meegenomen in het persoonlijke plan van de cliënt.
 • Diversiteit is een kenmerk van Zorgbegeleiding Uniek, dit uit zich in de verschillende leefgebieden, leeftijden en hulpvragen van de cliënt en zijn/haar eigen omgeving. Er wordt gekeken naar de sociaal emotionele behoefte van de cliënt en zij worden versterkt in hun kwaliteiten. Hierdoor kan er een diverse groep ontstaan. Dit wordt geëvalueerd in de teamvergadering eens per maand.
 • Zorgbegeleiding Uniek biedt ruimte in de breedste zin van het woord. Zowel ruimte om te ontwikkelen op zijn/haar eigen manier als de ruimtelijke omgeving die bijdraagt aan de rust. Dit wordt gewaarborgd door de grote (speel)tuin die Zorgbegeleiding biedt aan de cliënt. Daarnaast wordt door het maatwerk meegekeken in mogelijkheden van de cliënt en waar nodig aanpassingen gedaan in het persoonlijke plan. Dit wordt hierin geborgd.
 • Speelweide

  Zorgbegeleiding Uniek beschikt over een eigen ruime speelweide waardoor er voldoende ruimte is om tot rust te komen. Maar uiteraard ook voor heel veel speelplezier. Er is er een robuuste schommel, een duikelrek met twee hoogtes, een trampoline, een zandbak, een voetbalveld etc.

  Kinderboerderij

  Zorgbegeleiding Uniek beschikt over een eigen kinderboerderij waar we dan ook optimaal gebruik van maken met de cliënten. Er wordt veel plezier aan beleefd maar het heeft ook als functie om gemakkelijker vertrouwensbanden op te bouwen. Dieren kunnen namelijk warmte, veiligheid en troost bieden.

  Cliëntenraad

  Zorgbegeleiding Uniek staat altijd open voor nieuwe ideeën. Daarom werkt de organisatie met een cliëntenraad en wordt er ieder kwartaal met de cliënten geëvalueerd op alle vlakken. Ook is er een ouderraad waarmee nieuwe ideeën uitgewisseld en ingevoerd kunnen worden.