Zorgbegeleiding Uniek

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan zowel op de dagbesteding worden geboden als op de na- of buitenschoolse opvang. Dit wordt ingezet voor cliënten die extra aandacht behoeven om uiteindelijk in een groep te kunnen functioneren.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding vindt plaats binnen de thuissituatie van de cliënt. De cliënt wordt begeleid en gestimuleerd om zijn vaardigheden en competenties effectiever tot uiting te laten komen. Deze manier van begeleiding draagt bij aan het participeren van de cliënt in zijn leefomgeving.

Zorgbegeleiding Uniek
Zorgbegeleiding Uniek

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding vindt plaats binnen de thuissituatie van de cliënt. Deze begeleiding richt zich op het gehele gezin waar ondersteuning gewenst is op bepaalde vlakken. Een voorbeeld hiervan is een beloningssysteem welke ondersteuning biedt voor de cliënt en zijn of haar broertjes/zusjes.