Zorgbegeleiding Uniek

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan zowel in de thuissituatie, bij de dagbesteding als op de na- of buitenschoolse gespecialiseerde begeleiding worden geboden. Dit wordt ingezet voor cliënten die extra aandacht behoeven.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding vindt plaats binnen de thuissituatie van de cliënt. De cliënt wordt begeleid en gestimuleerd om zijn vaardigheden en competenties effectiever tot uiting te laten komen. Deze manier van begeleiding draagt bij aan het participeren van de cliënt in zijn of haar eigen leefomgeving.

Zorgbegeleiding Uniek
Zorgbegeleiding Uniek

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding vindt plaats binnen de thuissituatie van de cliënt. Deze begeleiding richt zich op het gehele gezin waar ondersteuning gewenst is op bepaalde vlakken. Een voorbeeld hiervan is een beloningssysteem welke ondersteuning biedt voor de cliënt en zijn of haar broertjes/zusjes. Tevens is ouderbegeleiding onderdeel van gezinsbegeleiding.

Uitsluitingscriteria

Onze visie is dat iedere cliënt uniek is, maar dat er ook een veilige en passende omgeving gecreëerd dient te worden om goede zorg te leveren. Daarom zijn wij genoodzaakt om uitsluitingscriteria op te stellen. Dit om het welzijn van onze cliënten te kunnen waarborgen. 

Wij kunnen daarom op Zorgbegeleiding Uniek geen zorg verlenen aan:

  • Cliënten die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf, de medewerkers en/of de groep (denk aan fors agressief gedrag, drugsverslavingen, actieve psychoses, seksuele ongewenste gedragingen, suïcidaal gedrag etc.).
  • Cliënten die rolstoelafhankelijk zijn. Hiervoor is onze accommodatie niet geschikt.
  • Cliënten die medewerkers of andere cliënten discrimineren. 
  • Cliënten met actieve psychoses.
  • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen (denk aan bijvoorbeeld de deur op slot etc.).
  • Cliënten waarbij het systeem niet handelt of niet (voldoende) betrokken is waardoor de cliënt stagneert in zijn/haar proces en het de begeleiding belemmert.

Uiteraard zullen we ons uiterste best doen om door middel van interventies en goede zorg te leveren proberen te voorkomen om cliënten uit te sluiten. Tevens zullen we middels het uitgebreide kennismakingsgesprek bepalen of cliënt past binnen de huidige groep waaraan zorg wordt verleend. Tevens kan het voorkomen dat wij of de cliënt na het starten van de zorg tot de conclusie komen dat cliënt niet op de juiste plek is. Dit gaat altijd in overleg met elkaar. Het gaat er uiteindelijk om dat alle cliënten van Zorgbegeleiding Uniek de juiste zorg ontvangen die gewenst is.

Zorgbegeleiding Uniek