Zorgbegeleiding Uniek

Gespecialiseerde na- en buitenschoolse begeleiding

De na- en buitenschoolse gespecialiseerde begeleiding is van maandag t/m zaterdag. De cliënten worden op basis van hun (sociaal emotionele) leeftijd en interesses ingedeeld in groepen. Hierdoor hebben de cliënten een goede aansluiting in de groep waardoor ze elkaars kwaliteiten versterken en succeservaringen beleven. Er wordt gewerkt in modules, zodat er genoeg uitdaging blijft voor de cliënten.

Naschoolse begeleiding

De naschoolse begeleiding is van dinsdag t/m vrijdag voor de jongere cliënten. De naschoolse begeleiding voor de tieners is op maandag en vrijdag.

Buitenschoolse begeleiding

De buitenschoolse begeleiding is op zaterdag, dit is een gemengde leeftijdsgroep. Er worden verschillende activiteiten op dezelfde tijdstippen aangeboden, zodat iedereen wel op zijn of haar niveau kan deelnemen aan de activiteit.